Welke tarieven worden gebruikt?

Alle aanbieders van Tandheelkundige zorg in Nederland hanteren dezelfde tarieven. Deze tarieven zijn opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) in opdracht van de overheid. De behandelingen worden weergegeven in codes die bestaan uit één letter en twee cijfers, met daarbij een korte omschrijving.

Bekijk hier de tandheelkundige tarieven.

De tarievenlijst van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft slechts een indicatie van de kosten. Deze lijst geeft geen totaal tarief van een behandeling, omdat het aparte codes betreffen. Bij een behandeling worden meestal meerdere codes gecombineerd en/of zijn sommige tarieven exclusief techniek- en materiaalkosten. Om een inschatting te kunnen geven van de totale kosten, kunnen wij een begroting voor u opstellen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Wat krijg ik vergoed van mijn verzekering?

Behandelingen door de Tandarts worden voor volwassenen niet vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die deze behandelingen vergoeden. Zorgverzekeraars stellen soms wel bepaalde voorwaarden. Wij raden u aan om goed naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar te kijken. De meeste behandelingen voor jongeren tot 18 jaar vallen binnen de basisverzekering en worden volledig vergoed.

© 2021 - Alle rechten voorbehouden - Tandartspraktijk Slinge